Želja za pobedom je deo pobede

Trenutak kada saznate da ste bolesni, trenutak kada se glava odvoji od tela i kad razum nestane. Za nekoliko dana, kroz naše misli brzinom svetlosti  prolete godine,  u slikama, u kratkim crtama, nepovezano i bez ikakve logike. A onda odluka od koje nam zavisi život. Boriti se i ozdraviti! Ako …

Ceo tekst