Harizma

Reč harizma (grč. χάρισμα – dar) označava retku osobinu ljudskih bića da poseduju jak šarm i privlačnu ličnost a nekad i jaku sposobnost ubeđivanja i neprisilnog usmerenja tokarazgovora u željenom smeru. U hrišćanstvu, harizma predstavlja dar svetog Duha, odnosno blagodat. Kako moćno zvući reč “harizma“? Zar ne? Neko je ima , ali je mnogi …

Ceo tekst