TabloIDIOTIzacija naših života

Koristim status Gulića da ukažem na par stvari zbog kojih sam vrlo ljut. Skoro sam na jednom predavanju pričao o blogovima kao mediju i kao primer sam naveo pismo koje je bilo upuceno novinarki Kurira, koja je malo pre toga svojim tekstom razapela roditelje, koji su malo pre toga doživeli …

Ceo tekst