Vlada Apruvd

Evo šta se desilo u jednoj demokratskoj bratskoj državi koja se poigrala sa twitteraima tako što je slala kompaniji Twitter dopise za razna zamrzavanja i odmrzavanja pojedinih naloga:

 

Kada su za to saznali , svi twiterasi su krenuli u akciju

 

i njihov gnev je bio potpuno apruvd u skladu sa ovim trenutnim vremenskim neprilikama

Naravoučenije: Vuk naloge menja ali spoljnu politiku nikada!!!

 

Ljubav, muzika i sve nešto lepo… Humor nas je održao, njemu hvala!!!

 

 

 

Vladimir Stankovic

DedaBor#ljubav, muzika i sve nešto lepo...

2 Comments:

  1. Pingback: Page not found D E D A B O R

  2. Pingback: Bez naslova, sa komentarom | D E D A B O R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *