BlogOpen, Novi Sad i predivni ljudi

Pročitajte predhodni tekst 😛 Mislim da niko od blogera koji su bili na ovogodišnjem BO, a nisu iz Novog Sada, nije mogao da ne pomene fasciniranost samim gradom, njegovom lepotom, čistoćom i svime što može da krasi jedan grad. Pored toga, ja bih izdvojio i na prvo mesto stavio gostoljubivost …

Ceo tekst