10 razlika između žena i muškaraca

10 razlika između žena i muškaraca

1. Nadimci
Ako Maja, Verica i Jelena sede u kaficu i piju kafu, jedna drugoj ce se obracati sa Maki, Veki, Jeco…
Ako Dragan, Vlada i Milan gledaju utakmicu ispijajuci pivo, jedan drugom ce se obracati sa Debeli, Glavonjo ili Guzo.

2. Novac
Muškarac ce dati 100 din. za stvar koja košta 50 din. ako mu to stvarno treba, a žena ce platiti 50 din. za stvar koja košta 100 din. iako joj ta stvar uopšte ne treba, ali je bitno da je bila na rasprodaji.

3. Kupatilo
Muškarac ima 5 stvari u kupatilu: cetkicu za zube, pastu za brijanje, brijac, sapun i peškir.
Prosecan broj predmeta koje žena drži u kupatilu je 337, od kojih vecina predmeta predstavlja pravu misteriju za muškarca

4. Prepirke
Žena ima poslednju rec u svakoj svadi. Bilo šta što muškarac kaže posle toga, pocetak je nove svade.

5. Životinje
Žene vole macke. Muškarci kažu da vole macke, ali cim ga žena ne gleda on ce je šutnuti.

6. Buducnost
Žena brine o buducnosti dok se ne uda. Muškarac uopšte ne brine o buducnosti… dok se ne oženi.

7. Uspeh
Uspešan muškarac je onaj koji zaraduje više nego što njegova žena može da potroši. Uspešna žena je ona koja nade takvog muškarca.

8. Brak
Kada stupa u brak, žena ocekuje da ce se njen partner promeniti. Kada muškarac stupa u brak on ocekuje da se njegova draga nece promeniti, ali ona to ipak cini.

9. Garderoba
Žena se doteruje kada ide u kupovinu, kada ide da baci dubre, kada se javlja na telefon, cita knjigu, zaliva cvece…
Muskarac se doteruje za vencanje i kada ide na sahranu.

10. Budjenje
Kada se probude, muškarci izgledaju isto kao i kada su legli.
Ženama se tokom noci nešto dogodi, pa ujutru ne lice na sebe.

Vladimir Stankovic

DedaBor#ljubav, muzika i sve nešto lepo...

35 Comments:

 1. aaaaaaaaa, prvi sam!!!! 😯

 2. Aaaaaaaaaaaaaaaa … nije tačno!

 3. u vezi 3, sta stavljaju muskarci na tu cetkicu za zube? 🙂

 4. e, bogami, jes!

 5. BSLPamti
  Pastu za zube ako je nadju medj 337… 😛 😛 😛

  Suske, Valter
  I posle kazu da sam ja spamer ! 😀 😛 ➡

 6. Ma da bre … ovaj Vihor (ne znam što si oslovio Valtera, on čovek uvek prati fabulu radnje i u skladu sa fabulom se i ponaša, da ne kažem opći) je najgori … :mrgreen:

  Nikad bre ne komentariše u skladu sa moralnim principima jednog demokratskog opredeljenja koja ovde na blogu dakako postoje … mogu slobodno da kažem da se u nekim situacijama ponaša kao baba (ne tvoja baba, nego baba uopšte) kad govori o uštipcima …

  Ko o čemu…. a Vihor spamuje a bogami i kečige! Ja kad ti kažem … 👿

 7. Ako sam mu rekla je l’ da? 🙄

 8. Deda,sreca da postoji ljubav.Ona je jedina sposobna da premosti sve ove razlike.Inace…..bilo bi beznadezno. 😉

 9. Suske,
  Deda je u Nisu, al ako si mu rekla… mislim Vihoru :mrgreen:

 10. Skoro sam pročitao, ne znam gde… a kaže vako:
  Brak je zajednica gde muškarac i žena rešavaju probleme koje nisu imali dok nisu stupili u isti.

 11. Jako električno polje utiče da vazduh oko oblaka naglo „eksplodira“, dozvoljavajući naponu da uđe u njega i izjednači razliku potencijala. Prosto rečeno, eksplodirajuć vazduh stvara provodljivu liniju vazduha koja kratko spaja zemlju i oblak, isto kao da smo ih povezali ogromnom žicom. A evo kako ove nagle eksplozije vazduha nastaju.
  Kada električno polje postane dovoljno jako (reda veličine, nekoliko desetina hiljada volta po centimetru), stvaraju se uslovi za probijanje vazduha i njegovo pretvaranje u konduktivnu masu za prestojeći električni luk. Električno polje utiče da se vazduh podeli na pozitivne jone i elektrone; vazduh je „jonizovan“. Ovde moramo voditi računa o tome da jonizacija vazduha ne znači da postoji više negativnog naelektrisanja (elektrona) ili pozitivnog naelektrisanja (pozitivnog atomskog nukleusa – pozitivnih jona), nego pre toga. Jonizacija jednostavno znači da su elektroni i pozitivni joni sada udaljeniji nego što su bili u svojim originalnim molekularnim ili atomskim strukturama. U osnovi, elektroni su odvučeni iz molekularne strukture ne-jonizovanog vazduha. Važnost ovih razdvajanja/cepanja jeste da se elektroni sada kreću ni slobodnije, ni lakše nego pre razdvajanja. Ovaj jonizovan vazduh (poznatiji kao plazma), je daleko provodljiviji nego prethodno opisani ne-jonizovani vazduh. Posledično tome, sposobnost ili sloboda elektrona da se kreću, jeste upravo ono što čini određene materijale dobrim provodnicima.
  Ovi elektroni imaju izvrsnu manevrabilnost i agilnost u vazduhu, naročito u jakom električnom polju, dozvoljavajući dalje kretanje elektriciteta putem koji stvaraju. Jonizacija gasa stvara plazmu provodljivih osobina, sličnu onoj na metalu. Plazma je alat prirode koji ona koristi kako bi neutralizovala separaciju u električnom polju i dovela do ravnoteže. Oni čitaoci koji su upoznati sa hemijskim reakcijama vatre, setiće se da kiseonik igra značajnu ulogu u sagorevanju. Oksidacija je proces pri kojem atom ili molekul gubi svoj elektron, kada se kombinuje sa kiseonikom. Jednostavno, atom ili molekul je naelektrisan niskim pozitivnim potencijalom, na visok pozitivni potencijal. Veoma interesantno, proces jonizacije, koji stvara plazmu, se takođe događa kroz gubitak elektrona (kako je gore objašnjeno). Tako, možemo gledati na jonizacioni proces kao na sagorevanje vazduha u liniji kroz koju će proći munja, slično kao što kopamo tunel da bi voz kroz njega kasnije mogao proći.
  Jednom kada jonizacioni proces počne i formira se plazma, ovaj „put“ za munju ne stvara se odmah. Ustvari, postoji mnogo ovakvih jonizovanih pravaca između oblaka i zemlje. Ovi pravci su poznatiji kao „naponske vodilje“ (autorov opis). Naponske vodilje propagiraju prema zemlji u fazama, koje ne moraju usloviti ravnu provodljivu liniju prema zemlji. Moguće je da se vazduh ne jonizuje jednako u svim pravcima. Prašina i nečistoće prisutne u vazduhu, mogu usloviti proboj vazduha daleko lakše u određenom smeru, davajući bolje šanse naponskim vodiljama da na tom mestu brže dođu do zemlje i tako načine put kojim će se kretati munja. Takođe, oblik električnog polja može značajno usloviti promenu jonizujućeg pravca. Oblik zavisi od mesta naelektrisanih čestica, koje su u ovom slučaju u dnu oblaka i zemljinoj površini. Ako je oblak paralelan zemljinoj površini, a površina dovoljno mala da zakrivljenost zemlje postane beznačajna, naelektrisanje između oblaka i zemlje ponašaće se isto kao naelektrisanje između dve metalne ploče. Linije elektrčne sile (električni fluks), generisane razdvajanjem naboja, biće vertikalne prema zemlji i oblaku. Linije fluksa uvek su vertikalne sa naelektrisanog objekta, pre no što se počnu kretati prema svom cilju (mestu suprotnog naelektrisanja). Uzimajući sve ovo u obzir, možemo reći da ako donja površina oblaka nije pravilna, linije fluksa neće biti uniformne. Nedostatak pravilnosti u linijama, može izazvati kretanje naponske vodilje potpuno nepravilno i ne pravolinijski prema zemlji, pri čemu vidimo munju koja je prilično krivudava.
  Uzimajući u obzir ove mogućnosti, postaje očigledno da postoji bezbroj faktora koji određuju kretanje naponske vodilje. Učeni smo da je najkraći put između dve tačke upravo prava linija. Međutim, u slučaju električnog polja, linije sile (fluks), neće se uvek kretati najkraćom putanjom kao najpravilnijom. Razdaljina ne predstavlja uvek put najmanjeg otpora.
  Dakle, sada imamo naelektrisan oblak sa rastućim naponskim vodiljama koje štrče prema zemlji u fazama. Ove vodilje su slaba purpurna svetla i mogu razviti na svom putu druge vodilje u oblastima gde su originalne vodilje zakrivljene ili savijene. Kada jednom nastane, vodilja će nastaviti da se održava sve dok napon protiče, bez obzira da li je u pitanju vodilja koja dostiže zemljinu površinu prva. Vodilja, uopšteno, ima dve mogućnosti: da nastavi da raste u fazama rastuće plazme, ili da sačeka strpljivo u stanju trenutne plazme, sve dok neka druga vodilja ne pogodi cilj. Vodilja koja se spaja sa zemljom otvara provodljiv put između oblaka i zemlje. Vodilja nije munja. Ona jednostavno mapira kurs koji će munja slediti. Nastaje grom, koji je iznenadan, ogroman električni naboj između oblaka i zemlje i uvek je završetak ciklusa koji smo objasnili.

  —Prema nebu—

  Treba uzeti u obzir i šta se dešava sa površinom zemlje i objektima na njoj. Kako se vodilja približava zemljinoj površini, objekti na njenoj površini počinju da odgovaraju na snažno naelektrisanje. Objakti se pružaju prema nebu, u obliku pozitivnih strujnica. Ove strujnice su takođe purpurne i pojavljuju se na kupastim i šiljatim objektima na zemlji. Ljudsko telo takođe proizvodi ove negativne strujnice kada se nalazi u ovako snažnom električnom polju. Ustvari, sve što se u tim trenucima nalazi na zemljinoj površini, ima tendenciju da prema nebu pošalje pozitivnu strujnicu. Jednom generisana, strujnica ne raste prema nebu. Spajanje između oblaka i tog objekta je posao vodilja kako se kreću u fazama prema zemlji. Strujnice pažljivo čekaju, pružajući se prema oblaku, kako se naponska vodilja približava (obično trenuci pre no što munja pogodi objekat).

  —Kolizija—

  Sledeće što se događa je susret vodilje i strujnice. Kao što je rečeno ranije, strujnica koju pogađa vodilja, ne mora biti najbliža strujnica. Veoma je uoičajeno za munju da pogodi tlo, iako je pored mesta na koje je preskočila varnica, drvo ili neki drugi višlji objekat. Činjenica da vodilja ne sledi najbližu putanju, jeste razlog zašto se ovo događa. Nakon što se vodilja i strujnica susretnu, jonizovani vazduh (plazma) završava svoj put prema zemlji, ostavljajući za sobom provodljivi put od oblaka do zemlje. Nakon što je ovaj put ostvaren, dolazi do protoka elektrona između oblaka i zemlje. Na ovaj način, priroda nastoji da održi ravnotežu, neutralizujući naponsku razliku.

  —Ekspodirajuć vazduh—

  Gde god postoji električno pražnjenje, postoji i toplota povezana sa njim. Obzirom da u električnom pražnjenju između oblaka i zemlje postoji ogromno električno pražnjenje, zaključujemo da postaje i ogromno toplotna energija. Ustvari, sama munja je toplija od površine sunca. Toplota je odgovorna za blještav purpurni odsjaj varnice koju vidimo. Kada se vodilja i strujnica susretnu i kada započne kretanje elektrona, vazduh oko munje postane vreo. Toliko vreo, da on ustvari eksplodira, zato što toplota čini da se vazduh širi veoma brzo. Bljesak ubrzo prati i snažna buka koja je promenljiva, jer se odbija od slojeva atmosfere.
  Kada se vazduh zagreje, brzo se širi stvarajući kompresioni talas koji dalje propagira kroz okolni vazduh. Kompresioni talas se manifestuje u obliku zvučnog talasa. Ovo naravno ne znači da je munja bezopasna. Upravo suprotno, ako smo dovoljno blizu, možemo osetiti taj talas koji uznemiruje okolinu. Treba imati u vidu da kada dođe do nuklearne eksplozije, najveća razaranja nastaju upravo zbog ovog talasa i njegove energije. Talas vazduha koji nastaje gromom može veoma lako oštetiti objekte ili dovesti do smrti živih bića. Opasnost je veća što smo bliže udarcu munje.

  —Višestruka pražnjenja—

  Zamislimo da sedimo u automobilu i posmatramo udarce munja oko nas. Prvo što ćemo primetiti ako udari pored nas, jeste da se on grana na više strana. Sledeće što ćemo primetiti, jeste da je osnova munje zatreperila nekoliko puta. Grananje koje možemo primetiti, jesu vodilje koje su spojene sa vodiljom koja je uslovila pražnjenje. Kada dođe do prvog pražnjenja, napon se kreće u nastojanju da neutralizuje naponsku razliku. Da bi se ovo ostvarilo, potrebno je da napon, sjedinjen sa energijom u drugim vodiljama, takođe protekne prema zemlji. Elektroni u drugim vodiljama slobodni u kretanju, kreću se kroz vodilju u liniju kroz koju je prošla munja. Nakon što je nastala prva munja, ona je obično praćena sa čitavom serijom sekundarnih munja koje prolaze isti put. Ostale vodilje ne igraju ulogu u ovim serijskim pražnjenjima. Neretko se dešava da je prva munja propraćena sa 30 do 40 istih. U zavisnosti od vremenske razlike između dva pražnjenja, možemo zaključiti da smo videli jednu munju koja traje relativno dugo vremena. Naavno, nemoguće je golim okom videti broj pražnjenja, jer u trenutku kada nastane sledeći, svetlost prethodne još nije ugašena.
  Sada znamo princip nastajanja munje. Neverovatno je kada shvatimo da se sva događanja, od početka jonizacije do pražnjenja, nastaju u deliću sekunde. Istraživanja u blizini Teslinog kalema omogućavaju simuliranje ovih situacija i posmatranje iz neposredne blizine u zamračenoj prostoriji. Kako približavamo prste terminalu Teslinog kalema, primećujemo kako se iz njih širi purpurna svetlost i sitne varnice, slične onim koje se spajaju sa vodiljom pozitivnog naboja.

  —Vrste pražnjenja—

  1. Sa oblaka na zemlju – gore objašnjeno
  2. Sa zemlje na oblak – isto kao sa oblaka na zemlju, sa izuzetkom da visoko izdignuti objekti na zemlji iniciraju munju.
  3. Sa oblaka na oblak – Isti principi kao kod prethodna dve vrste, stim što munja preskače sa jednog oblaka na drugi.

  —Tipovi munje—

  1. Normalna munja – gore objašnjena
  2. Površinska munja – normalna munja koja je nastala reflektovanjem od oblaka
  3. Toplotna munja – normalna munja blizu horizonta koja je reflektovana od višljih oblaka
  4. Loptasta munja – fenomen gde munja generiše loptu koja se sporo kreće i može zapaliti objekte na koje naiđe, pre no što i sama nestane
  5. Crvene munje – crvena pražnjenja, koja se vide iznad olujnih oblaka i kreću se prema stratosferi
  6. Plazi mlaz – plavo, konusno pražnjenje, koje se može videti iznd centra olujnog oblaka i koji se kreće prema stratosferi.

 12. samo da se zna

 13. Vihore, svaka ti dala … samting bitvin …
  a ti
  budi poyitivan
  i malo negativan
  gledaj u nebo
  budi u koliziji sam sa sobom
  diši
  duboko
  zatim se isprazni
  nekako
  Srbija je ovo demokratska
  a onda sevni
  kako ‘oćeš
  👿
  :mrgreen:

 14. A kad dodje Deda iz Niš
  ima da vi’š 👿

 15. eeeee, probio sam ja na masu,odavno, ali jos ne sevam 😯

 16. Suske
  Vihor
  Izvinjavam se Walteru zbog greske koju sam napravio. Slucajno je.
  Izvinjavam se i Vihoru.
  U svakom slucaju Suske je ukapirala da sam pogresio…

  I sta da kazem? Vihor po svom dobrom starom obicaju spamuje i kontrira…I necu da mu brisem komentar od dva kilometra, nek vide ljudi koliko je lud…i koliko je probio na masu 😛
  Nego Vihor moj stari dobri pratilac: forumi , blog…pa mi zao da ga edukujem, a mislim da ni Suske ne moze protiv upornosti koju Vihor godinama dokazuje kontriranjem.
  Da ste mi zivi i zdravi sto godina, voli vas Deda !

 17. Zihernadla
  Sta jauces, vis da zajebancija, Bas Se Lako Pamti me provalio 😀 😀 😀

  Rafting Tarom
  Da nisi procitao, reko bi ti da ti je svaka ka Njegoseva.
  Zelim ti dobre brzake i puno gotiju… I naravno LJUBAV !!! 😛

 18. Bogami Vihore, na masu si probio – vidi se, ali ako ovako nataviš će bude i sevanje, ništa se ne sekiraj … :mrgreen:

 19. Deda, Vihore – volim i ja vas :mrgreen:

 20. крејзи дог џампс овер д лејзи дог

 21. Suske
  😳 😆

  Vihore
  Diht tu kawa…tu kawa…

 22. Kad će prevod?
  🙄

 23. Suske
  Evo prevod: ovde

 24. aaaaaaaaaa ovde?
  not found …
  🙄

 25. evo sad, de juris, bre, znas da sam smotan… 😳

 26. E sad found :mrgreen:

  hvala deda 😀

 27. Suske
  Nema na cemu, malo me zeza net, pa dok stignem…
  A prevod je na engleskom, ali dovoljno da se razume 😀 😀 😀

 28. spam,spam,spamičaaaak! 😛
  Šalim se, naravno, ponela me atmosfera. 8)
  Negoooo…ima istine, majku mu 😯 💡

 29. Whisperer
  Spamicak..
  De je istina tu su i mladi 😛

 30. 10 razlika između žena i muškaraca

  1. Nadimci
  Ako Maja, Verica i Jelena sede u kaficu i piju kafu, jedna drugoj ce se obracati sa Maki, Veki, Jeco…
  Ako Dragan, Vlada i Milan gledaju utakmicu ispijajuci pivo, jedan drugom ce se obracati sa Debeli, Glavonjo ili Guzo.

  2. Novac
  Muškarac ce dati 100 din. za stvar koja košta 50 din. ako mu to stvarno treba, a žena ce platiti 50 din. za stvar koja košta 100 din. iako joj ta stvar uopšte ne treba, ali je bitno da je bila na rasprodaji.

  3. KupatiloMuškarac ima 5 stvari u kupatilu: cetkicu za zube, pastu za brijanje, brijac, sapun i peškir.
  Prosecan broj predmeta koje žena drži u kupatilu je 337, od kojih vecina predmeta predstavlja pravu misteriju za muškarca

  4. Prepirke
  Žena ima poslednju rec u svakoj svadi. Bilo šta što muškarac kaže posle toga, pocetak je nove svade.

  5. ŽivotinjeŽene vole macke. Muškarci kažu da vole macke, ali cim ga žena ne gleda on ce je šutnuti.

  6. Buducnost
  Žena brine o buducnosti dok se ne uda. Muškarac uopšte ne brine o buducnosti… dok se ne oženi.

  7. UspehUspešan muškarac je onaj koji zaraduje više nego što njegova žena može da potroši. Uspešna žena je ona koja nade takvog muškarca.

  8. BrakKada stupa u brak, žena ocekuje da ce se njen partner promeniti. Kada muškarac stupa u brak on ocekuje da se njegova draga nece promeniti, ali ona to ipak cini.

  9. GarderobaŽena se doteruje kada ide u kupovinu, kada ide da baci dubre, kada se javlja na telefon, cita knjigu, zaliva cvece…
  Muskarac se doteruje za vencanje i kada ide na sahranu.

  10. BudjenjeKada se probude, muškarci izgledaju isto kao i kada su legli.
  Ženama se tokom noci nešto dogodi, pa ujutru ne lice na sebe.

 31. BudjenjeKada se probude, muškarci izgledaju isto kao i kada su legli.
  Ženama se tokom noci nešto dogodi, pa ujutru ne lice na sebe.

 32. Rafting Tara is magnificent adventure which attracted tourists from all over the world on white water rafting on river Tara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *