Profesionalna orjentacija mladih u Srbiji

Kad pričam o poslovima kojima sam se bavio u proteklih dvadeset godina, obično pokazujem radnu knjižicu, ili gomilu slika kako bih bio uverljiviji.

Ljudima u mom okruženju je nestvarno da sam menjao poslove. Da sam radio desetak različitih poslova i da imam gomilu različitih diploma, zvanja.

Uglavnom, radio sam ono što sam želeo da radim i školovao sam se iz onih oblasti u kojima sam video sebe i svoju budućnost. Bez ikakvih pritisaka sa strane, bez ičije podrške, osim roditelja koji su me podržavali u namerama.

Mislim da nisam previše lutao. Promene poslova idu mi na ruku i svakim novim zaposlenjem napredujem u različitim segmentima. Napredak  vidim i u tome jer  se uvek maksimalno  posvetim trenutnom   poslu želeći da budem odličan i bolji od drugih iz iste branše.

Verujem da je to jedini način da se dostigne najviši nivo porofesionalnog odnosa i da se kvalitetno radi. Nikada, ali nikada mi materijalna i novčana kompezaija nije bila presudna, više su me usmeravale lične želje, dokazivanje i kreativnost, idejnost u samom poslu.

Predivno je kada radim ono što volim. Predivno je kada mogu da pokažem svoj potencijal i kreativnost. Kada vidim rezultate koji su bolji od konkurencije i kada vidim da se izdvajam iz proseka, sa jasnim i prepoznatljivim profesionalnim identitetom, znam da sam na pravom putu.

Voleo bih kada bi mladi ljudi imali jasnu viziju svoje profesionalne orjentacije, jer bi time u mnogome olakšali sebi, lakše se „ostvarili“ u odredjenom momentu. Ne bi lutali i bili bi zadovoljniji.

Takodje, kada država ne pravi sistemsko obrazovanje u kome će se jasno znati koje profile i na koji način treba obrazovati ( pofilisati ), mladi ljudi su ti koji imaju prednost u odlučivanju na način da sagledaju celokupnu sliku i svoje obrazovanje usmere na neke duže staze, a ne od danas do sutra sa lokalnim potrebama.

Profesionalna orjentacija

Ovim tekstom podržavam mlade ljude da donesu samostalnu odluku o svom budućem zanimanju i projekat “Profesionalna orijentacija u Srbiji” koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije.

Cilj projekta je da osposobi mlade da promišljeno, valjano i realno odluče o izboru zanimanja a potom i obrazovanja, da planiraju karijeru i uključe se u svet rada. Sajt projekta je Profesionalna orjentacija (kliknite na link).

Kao drušvto, bili bi produktivniji kada bi mladi ljudi bili zadovoljni i kada bi radili ono štvo vole i žele.

Petofazni model profesionalne orjentacije

Preporuka: obavezno pročitati kako izgleda Petofazni model!!!

Vladimir Stankovic

DedaBor#ljubav, muzika i sve nešto lepo...

One Comment:

  1. Pingback: Profesionalna orjentacija: Od prodavca na buvljaku do visokog funkcionera | D E D A B O R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *