Any experience is good experience

Svako iskustvo je dobro iskustvo! A kako doboti posao bez predhodnog iskustva? Postavlja se pitanje: ako imate samo diplomu, a preduslov za bilo koji posao je predhodno iskustvo, kako doboti posao? Potpuno realno: svako počinje bez ikakavog iskustva. Zato iskoristite tu priliku da svoje neiskustvo iskoristite kao motivaciju za učenje …

Ceo tekst