Stres test

Izračunaj svoju visinu stresa ispunjavajući sledeći upitnik korišćenjem skale : Nikad    1 Jednom nakon dugo vremena    2 Retko    3 Ponekad    4 Često    5 Obično    6 Uvek    7 Koliko često doživljavaš neku od sledećih situacija? ( koristi skalu brojeva iz gornjeg popisa…) 1    Umoran si 2    Osećaš se utučeno 3    Imaš …

Ceo tekst